P1070784.JPG
Můžeš mě znát pod jmény Kerberos, Cháron, Fobos, Jean Jacques Juabel či Ravena. Zde mi říkej Daemone. Daemon je mým rádcem na tomto pozemském světě, je to mé spirituální, zvířecí Já.
Vítej poutníče putující cestami internetovými.
Zde nenajdeš ničeho jiného, nežli tvorbu mé pokřivené mysli.
Nic víc, nic míň.
Jestliže nemáš zájmu čísti tvorbu mou, opusť tyto stránky, nebo si vážně poškodíš mozek
A komu se to nelíbí, nechť mi brejle políbí...
wkvdy-71371.jpg

Temno světa a krásy srdce

Srdeční záležitosti v kontrastu k veršům zachycující temnoty světa koutů...


Sonet o příchodu
Přijde pro nás Rohatej
Až muset budem umřít
Počkejte, až pro nás dole
Budou kotle vřít 

Já - Apostata - Odpadlík
Nemám z toho strach
Na řetězu kolík
Polykat budu prach 

Až přijde pro nás Rohatej
Tak budeme mít klid
Rád padnu - jak strom podťatej

 Do Jeho světa kráčí lid
Sloužit mu vždy bude
O to mu právě jde 

Můj svět
Až vstoupím na znesvěcenou půdu
Nebudu se chvět
Jak skála pevný budu
Toto jest můj svět 

Duší tu přijímám tisíce
V zástupu stojí celá pokolení
A jak plynou měsíce
Mnoho je „pánů na holení'' 

Můj svět ukrytý tajemství skrývá
V rytmu bubnů se tu zpívá
Píseň pohřební 

Já - světa toho kníže
Padlý archanděl
Nesu jméno Satanel

Smrt první a poslední
Jen pojď sem ty holobrádku
Pověsím tě na oprátku
Tohle's řekla, pak už nic
A za svitu večernic
Kol krku smyčka se mi vine
Má naděje hyne 

Srdce se v popel obrací
A doufání se vytrácí
Necítím už živnou půdu
Tohle není hra ani Woo-doo
Býval to cit čistě ryzí
Tobě však byl stále cizí 

Nevnímám již vztek a něhu
Mávám ti z druhého břehu
Nebyl jsem žádný Petr Bezruč
Neosvobodil jsem Mohuč
Však těmto plkům zmar
A žití zdar! 

Přiletěl mi anděl boží
Přiletěl mi anděl boží
U sebe měl divný zboží
Vnucoval Boha nějakého
Jistě chlapa cáklého 

Já však, když se naseru
To poznáte příšeru
Narostou mi rohy, drápy
Zničím všechny z nebe chlapy 

Přiletěl mi anděl boží
Poslal jsem ho do řiti
Jeho hávem chci zem vytřít 

Já však, když se naseru
Trhám, bodám, žvejkám
Vyhýbám se z nebes kulkám

Srdce
Srdce
To je dárek bohů
Srdce
Své Ti dáti mohu
Srdce
Své servíruji na podnosu
Srdce
Vidím Tě a hraje si rychlostí na vosu
Srdce
To má zvláštní hlas
Srdce
Mé zná málo krás
Srdce
Doufá i odpouští
Srdce
Dík Tobě se rozpouští
Srdce 

Proč?
Proč Tě zřím, když zavřu oči?
Proč líbí se mi Tvé krásné oči?
Proč ctím půdu, kterou šlapeš?
Proč truchlím, jen když lehce kašleš?
Proč Tě musím ve snech míti?
Proč ty sny pnou se na hedvábné niti?
Proč píši Ti tuhle báseň?
Proč je silná moje bázeň?
Proč neřeknu Ti, co cítím?
Proč radost mám, jen když Tě vidím?
Proč neukončit tu báseň bezcennou?
Proč mě stále držíš nad vodou?
Proč rád slýchám Tvůj krásný smích?
Proč s Tebou nevadí mi déšť ani sníh?
Proč, prosím? 

Již přichází
Již přichází k nám
Sám Podsvětí Pán
Co mu asi dám?
Kráčí náš sem Pán 

V labyrintu skrýše není
Tam se neukryješ
Zbývá ti jen posvěcení
Prsty o zemi svou ryješ 

Vlny rukou vidím
Smysly mě snad šálí
Náš Pekelný Králi 

Stále hledáš odvahu
Pentagram snad maluješ
Pro Něj jsi jen pouhá veš 

Dívka závislost
Oči tvé jako studny
Hluboké snad jsou
Rád vídám tvou tvář
Na mne natočenou 

Do hlubin padám
Ve své mysli
Ty jsi mečem
Jímž odháním nesmysly 

Nevím, proč jsem
Na tvém úsměvu závislý
Nálady jak den a noc
Jsou u mě převislý 

Dávno bych si lano
Přes trám nějaký hodil
Tebe ani v sebeobraně
Bych nikdy neuhodil

Z Bible Satanské
LaVey pravdu měl
Nikdy nezapomněl
Skrz něj promlouvá
Mysl se vzdouvá 

Je tu Belial
Každý ho prosíval
O smilování
Noh nelámání 

Chřtán Leviathana
Zář Lucifera
Křídla Satana 

Nezapomeň, lide svěží
O co tady vlastně běží
Bohem opovrhni! 

Posel Devatera
Křídla polámaná
Šat zničený
Toť posel
Jím seslaný 

Slávu hříchů ctí
Patronem se stal
Jeho Pán s útěchou
Devatero daroval 

Žhavým písmem
Budiž vepsáno
Do skal temen 

Sedmero smrtelných
Křížem zakázáno
Nám darováno

Co je lepší v mojí tvorbě?

Poezie (21 | 87%)
Próza (3 | 13%)

Jaký literární druh preferuješ při čtení?

Poezii (15 | 52%)
Prózu (10 | 34%)
Drama (4 | 14%)
Nikdo netvrdí, že se jednotlivé části nemohou rozšiřovat - stále mě napadají nové a nové nápady, které mohou zapadnout do jednotlivých sekcí. (Toto se jistě nevztahuje na Staré šuple - to by byla blbost...)
Dokonce nepopírám možnost vzniku plně nových sbírek...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one