P1070784.JPG
Můžeš mě znát pod jmény Kerberos, Cháron, Fobos, Jean Jacques Juabel či Ravena. Zde mi říkej Daemone. Daemon je mým rádcem na tomto pozemském světě, je to mé spirituální, zvířecí Já.
Vítej poutníče putující cestami internetovými.
Zde nenajdeš ničeho jiného, nežli tvorbu mé pokřivené mysli.
Nic víc, nic míň.
Jestliže nemáš zájmu čísti tvorbu mou, opusť tyto stránky, nebo si vážně poškodíš mozek
A komu se to nelíbí, nechť mi brejle políbí...
wkvdy-71371.jpg

Studnice - Zpovědnice


Jak by o sobě mohly přemýšlet a uvažovat jednotlivé postavy...

Zpověď autorova
Já smrtelný byl jsem
Však více nežli teď
Já smrtelný byl jsem
Když skráně skrývala šeď 

Já myšlenek míval hlavu plnou
V nich pomalu teď tonu
Já myšlenek míval hlavu plnou
A ty zněly zvukem zvonu

Já padl jsem a opět vstal
Půda nevábí mě více
Já padl jsem a opět vstal
Oprášil svoje líce

Já zemřel jsem a povstanu
Jak Fénix z popela svého
Já zemřel jsem a povstanu
Do dalšího věku mdlého

Já zachráněn byl jsem
Z deprese spárů
Já zachráněn byl jsem
Bez pomoci klérů

Já mysl svou upíral
V pohanské své bohy
Já mysl svou upíral
K jasnému svitu barev duhy

Já ochutnal porážku
Tu drtivou lest
Já ochutnal porážku
Však sevřenou pěstí si držím čest

Já básníkem jsem
Čím jiným mám býti?
Já básníkem jsem
V sobě budu hníti

Zpověď opilcova
Jak duha pil jsem
Zpustlíkem stal se
Spával celým dnem
Na noc ožil zase 

Pěna z chřtánu
A z očí žár
Až ráno vstanu
(Asi) pochopím ten zmar 

Skrz oči vepří
V zrcadlo hledě
Barví brada se modří
Barvou kůže sledě 

Večer opět kolotoč ten
Jak bouří se roztočí
A ochmelný sen
Za mnou hned přitančí 

Ráno hledím v zrcadlo zase
Své šrámy počítám
Já, sprosté prase
Si tu noc vyčítám 

Zpověď trollova
V měsíčním vánku
Se tiše vytrácím
V ponurých lesech
Jak stín se potácím 

Mě vskutku zahalí
Půlnoční rána
Létat chtěl bych
Jak ta černá vrána 

Říše lesů
Jest mým domovem
Ostré skalstvo členité
Splývá se stromem 

Ten, kdo by se odvážil
V mé království vejít
Toho budu muset
Kyjem praštit 

Ale měsíce šero
Můj kraj ukryje
Tak nebudu muset
Mlátit bestie

Zpověď barbarova
Tetování motivů lesa
Kost vpletená ve vlas
Srdce zaplesá

Když ticho se vplíží
Dutá jeskyň domovem
Kde oheň zahoří
Tam pohrávám si s obuškem

A ležím na kožích
Barbarem jsem
Toť osud můj
V jeskyni za lesem
Mám doupě vystlané

 Brachu můj, to mi věř
Tam ani vedro ani mráz
A divoká lesní zvěř
Zahání i můj hlad

 Medovina teče proudem
Když si ji vyrobím
I pivem též jsem opojen
Pak padám do mdlob svých

Zpověď muže nosferatu
Mám špičáky hladké
A do krve sladké
Bych vskutku
Je ponořit chtěl

 Ty zuby jsou ostré
Jen paní zkuste
Jak břitvy
Jsou nabroušené

 Rád bych se zakous'
A jak had bych vyklouz'
Ze spárů
Slunce světla

 Kam se dostanu
Až z rakve vstanu?
Kam vítr
Mě může zanést?

 Mám pohyby ladné
Však tělo mé chladne
Co dělat?
To já netuším

 Zpověď umírajícího autora
Co více napsati?
Vyčerpán již jsem
Více se mi nepoštěstí
Veršovat celým dnem 

Múzy utečeny jsou
Utekly mi v dáli
Neomámí mne svou hrou
Asi se mi jenom zdály 

Vyprchaly nápady
Jazyk zdřevěněl
Verše mi zemřely za zády
A já na ně zapomněl

 Prázdný papír na stole
Inkoust z brku oschnul
Rýmy vychytralé
Z hlavy jsem nevysunul

 Kde magie je
Mých čarovných slov?
Jediná naděje
Je sloučit lano a krov

Zpověď mudrcova
Já věděl, co přijde
A v kterém dni
Kdo z boje vzejde
Kdo propadne studni 

Mnoho přežil jsem pokolení
Mnoho pohřbil vnuků
Mnoho pokořil jsem těch s pamětí sloní
Mnoho přežil jsem výstřelů z luků 

Šamanem zvou mě
Stařešinou též
Rádi vidí mě v domě
Však přede mnou neskryjí lež

 To vědění mě povznáší
Také však uzemňuje
Též víru unáší
Těžkým mrakem zahaluje

 Nepoznal jsem nikdy citu
I když vím, co obnáší
To, když cit je v mladém květu
To mě vždycky zastraší

Zpověď beatníkova
LSD - věrný to přítel
Múza mojich dní
Skrze tu pomoc
Se verše v papír nakloní 

Vodu neviděl jsem
Celou cestu svou
Vyfetlou schízou
Mě squaři zvou

 Berou mi volnou mysl
Svá drží si koryta
Však rozkoší lidství
Užívám JÁ dosyta

 Kdybych přišel oholen
A na sobě měl černý kvádro
Podle NICH bych byl dobrej
A nemusel jíst pro psy žrádlo

 JE oslním svou moudrostí
Nasbíranou po cestě
A ve stavech mystických
Veršů na dvě stě

 Zpověď mágova
Hutné barvy se mění
V křehké zapomnění
Listy ze stromů padají
A šustěním sténají

 Holí - darem plamene - otce
I kladivem od větru - strýce
Vládnu v zemi za hvozdem
V tom království spletitém

 Matka - voda - slzy věnovala
A teta - zem - listím hrob mi vystlala
Dobrého měl jsem počátku
Při obnovení věku

 Kmotra pak - coby vědma slula
Do zubu třetího mi runy osudu vryla
Ta země hvozdem skrytá
V nitru svém úkryt skýtá

 Lektvary i jiné čar požitky
Mohou dát smrt i panen dotyky
V jeskyni obří členité
Mám tajné svazky ukryté

Zpověď umělcova
Ve snaze ztvárnit
 Sousloví not
Musel jsem hanit
Tělo klavírní

 Zpřelámal štětce
Pokusem malby
Ani mísa ovoce
Nevystihla nitro

 Z kamení i sádry jsem
Vytvořit cosi zkusil
I toto padlo pokusem
A nepomohlo dál

 K tanci nevole od počátku
Bez v těle rytmu
Raději popadnu vodní dýmku
A opojen, jak šaman, začnu dovádět

 Pak brk jsem a pergamen vzal
Slovy vyslovil, co vysloveno mělo býti
Do říše ponurých i jiných veršů se odevzdal
A vystihl to, co jinak nemohl

Zpověď válečníka severu
Runy vrhly sudbu osudu
K veslům drakkaru se sedlo
Štítoví na přídi
Helmice vzadu

 Opustit ženy i děti
Bylo určeno v dáli plout
I nepřízní živlů všech pěti
Sólarsteinn pomohl smět určiti

 Ódinovi, Thóru, Týru
Vzdejme hold, položme oběť
By ochranou a mocí pomohli
By nemuseli jsme jít v Helheimu síru

 Berserkové by záviděli
Jak s vervou se rvu
I když vyčerpáním padám
Pobořím hradby, chrámy, co kříže vystavěli

 Já chápu, co jsem zač
Že svět mě nemůže vystát
Leč můj osud je jistý
Bojovník jsem a rváč

Co je lepší v mojí tvorbě?

Poezie (21 | 87%)
Próza (3 | 13%)

Jaký literární druh preferuješ při čtení?

Poezii (15 | 52%)
Prózu (10 | 34%)
Drama (4 | 14%)
Nikdo netvrdí, že se jednotlivé části nemohou rozšiřovat - stále mě napadají nové a nové nápady, které mohou zapadnout do jednotlivých sekcí. (Toto se jistě nevztahuje na Staré šuple - to by byla blbost...)
Dokonce nepopírám možnost vzniku plně nových sbírek...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one