P1070784.JPG
Můžeš mě znát pod jmény Kerberos, Cháron, Fobos, Jean Jacques Juabel či Ravena. Zde mi říkej Daemone. Daemon je mým rádcem na tomto pozemském světě, je to mé spirituální, zvířecí Já.
Vítej poutníče putující cestami internetovými.
Zde nenajdeš ničeho jiného, nežli tvorbu mé pokřivené mysli.
Nic víc, nic míň.
Jestliže nemáš zájmu čísti tvorbu mou, opusť tyto stránky, nebo si vážně poškodíš mozek
A komu se to nelíbí, nechť mi brejle políbí...
wkvdy-71371.jpg


Okruh pracující se starořeckou mytologií...

Zeus
Velký všehotvora pán
Tak bývá ne nadarmo zván

Na hlavě se olivovím honosí
Rázný krok na Olymp ho nosí 

Prošel on všemožnými vřavami
V boji byl s otcem - Kronem i dcerami
Přec vytrval! 

Nikdy nenosil nos nahoru
Nehrál si na zlou potvoru 

Tam, kde je zapotřebí blesku
Ukáže blesku správnou stezku 

Prošel on všemožnými vřavami
V boji byl s otcem - Kronem i dcerami
Bude nám žít dál! 

Ač Hromovládcem bývá zván
Je tím pravým, jenž nám byl seslán 

Proč tedy nazýván byl Satanem
Těmi, co kynou pod křížem 

Prošel on všemožnými vřavami
V boji byl s otcem - Kronem i dcerami
Přec vytrval!

Die náš,
Drž se dál! 

Athéna
Moudrá to žena
Nikým neobelstěna
Z lebky vyvrhnuta
Moudrá je, ne krutá
Kopí má a zlatou zbroj
Napomáhá zkrátit boj
Však i za stavem obstojí
Ovce či krávy s klidem podojí
Krásná hledí z Olympu
Běda natvrdlému lumpu
Jenž její jméno poskvrní
Osud krátký mu pak nastíní

Romance Prométheova
Připoután k hoře
Hřebem ze zlata
Nesedlá již oře
Diova odplata 

Pták játry se živí
Kdo jej uslyší?
Dnes nebude mrtvý
Nezajde v chýši 

Řvem skály bortí
Proč potrestán byl?
Hrdý se nezhroutí
Jak by jeho lid žil? 

Orel zas letí
Io, kráva běží
Ováda bodnutí
Udrží ji svěží 

Játra dorostou
Životem srší
Mrhajíc tou sprostotou
Ať svítí, či prší 

Jednou přijde ten
Který sil má dost
Udělá bohu jen
Jen nemalou radost 

Hrdina věků
Jména Hérakles
Ze lva nesouc deku
Zrube, jaký chce les

 Štěstí toť obří
Orel je sražen
Vyhrávají dobří
Bozi, hleďte na zem!

 Kletba zlomená
Bůh osvobozen
Pomsta obelstěná
Není to pouhý sen 

Přízní nás halí
Ohnivák už zas
Lidi své nešálí
Je zvučný jeho hlas

Vzlyk pro Deméter 
Vzlyká bohyně Deméter

Dcerku postrádá
Ta sedí u Háda

Sedí dole v hloubi
Na zemi pak mrazem
I žáby zavírají huby 

Krajinou kráčí
Bohyně sklíčená
Smutkem se podlamují kolena
Tvář její smutkem zkroucená 

Zamrzlé nory králičí
Zamrzlé rybníky
To dozajista svědčí
O vás
Ó, vy bohyně vzlyky 

Persefona u Háda
Roku půl
Jako starý stojí kůl
Deméter - matka
S Diem již se nehádá
Prokletá zrna granátu - jablka 

Podzim, zima
Jdou s jejím smutkem
Nepříznivé klima
Nastolené zármutkem
Proč jedla's dcero u Háda?

Zamrzlou pustinou
Přibíhá dcerka
Pololetí končí
Granátového jablka 

Již nevzlyká Deméter
Půl roku jako oko dceru hlídá
Již nepláče Deméter

Půl roku Persefonu hlídá
Půl roku ji Hádovi nedá

 Nevzlyká bohyně Deméter

Cesta k Hádu
Vyjdi, bratře plameni!
Již stavím sobě hranici
Již stavím ze dříví a kamení
K podpalu sobě polici

 Pomalu se chystám k velikému Hádu
V podzemní se chystám svět
Polena k sobě pevně kladu
Již zbývá mi jen plamene květ 

Snad Kerberos bude vlídný
Snad Cháron mě přes Styx převeze
Snad převeze za dva stříbrný
Snad mě ke klidu doveze 

Mou však milou vlast opustit
Chce se mi stále méně
Myšlenka mi to nedá dopustit
Že neštěkne po mně štěně 

Poraďte Delfy, bohové
Zdali hranici strhnout
Zda mám jen myšlenky bláhové
Zda mám se v plameny vrhnout 

Delfy mlčí
Bozi jsou hluší
Jako smečka vlčí
Roztrhávám svoji duši 

Pane Háde, otvírej brány
Na cestě již jsem
Na cestě, kde zpívají vrány
A Cháron volá: „Tady jsem!" 

Vody Stygu klidné se zdají
Klidnější snad jsou
Nežli dle bájí mají
„Pluj rychle Chárone! Další k vodě jdou!" 

Kerberos tříhlavý vítá
Nevrčí, neštěká
Není šelma lítá
Není, jak to každý čeká 

Tři hlavy spokojené
Klidně sobě vrní
Klidem kojené
Stačilo podrbání 

Trojhlavý dovede mne za svým pánem
Vládcem podsvětí
Za proslaveným Hádem
Vládne tu již staletí 

Nutno před ním pokleknouti
Kdo nebožské je krve
Jak před i za staletí
Jako tehdy prve 

Teprv až pokyne
Pak možno vzpřímit se
Zrak se rozlétne
Po podsvětné kulise 

Není plamenů
Není ani síry
Tedy v mnohých z pramenů
Nachází se díry 

Král Hádes
Ač věkem už sešlý
Budí stále respekt a děs
Na ty, co sotva přišli 

Ač v podsvětí
Přec není bohem zla
To křesťané ho znesvětí
Svou „pravou vírou"z něj udělají pána pekla 

Áres
Mocí opojen
Bohy nenáviděn
Toť Áres - války bůh
Jeho smích nese se v širý lůh 

I jeho synové
Proklínaní jsou bohové
Proklínáni lidem, bohy
Pro soucit či mír nemají vlohy 

Kráčí on, má ruce rozpjaté
Smrtí mučí vojáky podťaté
Když prochází bojištěm
Svého vzteku lovištěm 

Dmýchá Áres boje plameny
Chvíli je s Řeky, chvíli zas s Trójany
Tu ho jedni, tu ho druzí chválí
Však vztekem svým je brzy spálí 

Fobos
S bratrem a otcem
Po bitevních putuje vřavách
Zalévá srdce v tmavých barvách
Barvách živených strachem 

Mečem plamenů
Mává kolem sebe
Div nezasáhne i samotné nebe
Domov Olympanů 

S bratrem a otcem
Neoblíben bohy je
Jeho srdce tleje
Pod náhrobním kamenem

 Střeste se Řekové, Ílioňané
Pod strašným vedením jeho
Přijímáte těžké jho
Jenž zas bude krvavé

 Deimos
Děs a hrůza
Bratr a syn
Zkrvavená blůza
Je jedna z jeho vin 

Kde to vře
Tam s rodinou on je
A jak démon oře
Žene ze sloje 

Ať jde Trójan nebo Řek
Musí pozor dát
By Kerberos neštěk'
By velitel nemusel ženě psát 

Jak vlk obchází
S bratrem i otcem
Bojovníkům síla dochází
Hrůzy je zosobněním, mostem

Co je lepší v mojí tvorbě?

Poezie (21 | 87%)
Próza (3 | 13%)

Jaký literární druh preferuješ při čtení?

Poezii (15 | 52%)
Prózu (10 | 34%)
Drama (4 | 14%)
Nikdo netvrdí, že se jednotlivé části nemohou rozšiřovat - stále mě napadají nové a nové nápady, které mohou zapadnout do jednotlivých sekcí. (Toto se jistě nevztahuje na Staré šuple - to by byla blbost...)
Dokonce nepopírám možnost vzniku plně nových sbírek...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one