P1070784.JPG
Můžeš mě znát pod jmény Kerberos, Cháron, Fobos, Jean Jacques Juabel či Ravena. Zde mi říkej Daemone. Daemon je mým rádcem na tomto pozemském světě, je to mé spirituální, zvířecí Já.
Vítej poutníče putující cestami internetovými.
Zde nenajdeš ničeho jiného, nežli tvorbu mé pokřivené mysli.
Nic víc, nic míň.
Jestliže nemáš zájmu čísti tvorbu mou, opusť tyto stránky, nebo si vážně poškodíš mozek
A komu se to nelíbí, nechť mi brejle políbí...
wkvdy-71371.jpg
Ztráty kříže
Po stěnách všude obrazy křížů
To chránit tě má od kacířů
Od těch nečestných a zvrhlých mužů
Připomenout musí to čest rytířů
 
Dávno totiž doby byly
Kdy „čestný“ muž směl ruku vztáhnout
Na „nevěrce“, kdekoliv žili
Však nemusel do žaláře padnout
 
Pod znamením kříže masakroval
Bil se za papeže a víru
Ač jeden Pán je třeba sjednocoval
Ke krveprolití lze vždy najít škvíru
 
Nediv se tedy, příteli věrný
Že s tebou víru nesdílím
Častokrát měl patřit kněz v údol sirný
Toto je pravdou, nic si nevymýšlím
 
Nikdo neomluvil se pohanům
Za masakry, vraždy, plenění
Neomluvili se ani husitům (ač rovněž křesťanům)
Za výhružky, klatby, očernění
 
Není to svaté na Svatém stolci
I žena, kříži tehdy nehodná, naň jednou usedla
Tak mi neber mé pohanské bohy
V mnoha ohledech je pohan čestnější než nejsvatější katolík
Konec balady a zlomený kříž
 
Tortura
A ona…padna k zemi plakat bude
A vzývat své zásvětní bohy
To vám říkám, jak si myslím
Sevřete jí více nohy!
 
Do panny s ní a na celou noc!
Pak španělskou botu, palečnice
My ti ukážeme…obcuješ s Ďáblem?
Mlčí. Ať kosti zapraští ve skřípění skřipce!
 
Palte ji železem…do ňader…do krve!
Pekelné hledejte znamení!
K čemu jsou ti teď ta tvoje kouzla?
Lijte do krku vodu, jež pramení!
 
Trůn máme pro tebe…trnitý
Jak líbí se ti důtek údery?
Smát se mi nebudeš…to ti povídám!
Ztratila´s Boží důvěry!
 
Dobré ráno, neboj se
Měla jsi jen noční můry
To přejde, otři si pot
O čem se ti v panně zdálo?
 
Menší omyl
Do rukou vzali sošku svaté Panny
Tloukli s ní pochybovače do hlav
Čekali za to otevření
Pozlacené vyšší Brány
 
Do rukou vzali kříž Umučeného
Nabrousili jej a užívali
Otočili, stínali jím hlavy
Těch špatných, nevěřících a jednoho tichého
 
Do rukou vzali svatozáře Trojice
Vrhali je do nepřátelských řad
By vzdělali a obohatili je o smrt
Kéž jeden by to byl – ne však tisíce!
 
Do rukou vzali první Knihu
Třikráte ji přepsali, vícekrát vyložili
Četli zleva, zprava, shora, zdola
Nevšimli si dodatku v pravém horním rohu:
 
„Opovaž se mne použít jinak, blázne
Nežli k dobru, nechci vidět krev!
Běda ti, jestli v mém Jméně
Uskutečníš myšlenky dusné!
Mám být Písmem míru!
Mám sjednotit – ne vraždit!
Ty však tohle stejně číst nebudeš…
Ač mluvíš o mně, přec svou máš víru…
 
Dále tedy, lidé, trpte“
 
Výslech
Děvko, neplač, neřvi, mlč!
Když oheň neublíží tobě
Bohu jsi ty milá
Když škvíříti se budeš
Nenalezneš míru v hrobě
 
Zdám se ti snad krutý, chladný?
Proč po nocích tancuješ?
Neprozradíš – vzduch ti nedám!
Dusiti se budeš hned
Ven s tím! Nač s krví pracuješ?
 
Vyprávěla stará Kocka
(Panna Boží počestná)
Že viděla tě s černou krysou
Co Ignácovo maso žrala
I Nová je prý nezvěstná
 
Přiznej se, duši své dej klid
Neb tělo tvé se zakroutí
Když bolest do kostí ti vryjeme
Pak do kloubů a do masa
Slzy tvé nás nermoutí
 
Padni před Křížem
Před ním se klaň
Přeci hloupá nejsi
Pro Boha snad slůvka najdeš
Potvoro! Modli se zaň!

Co je lepší v mojí tvorbě?

Poezie (21 | 87%)
Próza (3 | 13%)

Jaký literární druh preferuješ při čtení?

Poezii (15 | 52%)
Prózu (10 | 34%)
Drama (4 | 14%)
Nikdo netvrdí, že se jednotlivé části nemohou rozšiřovat - stále mě napadají nové a nové nápady, které mohou zapadnout do jednotlivých sekcí. (Toto se jistě nevztahuje na Staré šuple - to by byla blbost...)
Dokonce nepopírám možnost vzniku plně nových sbírek...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one