P1070784.JPG
Můžeš mě znát pod jmény Kerberos, Cháron, Fobos, Jean Jacques Juabel či Ravena. Zde mi říkej Daemone. Daemon je mým rádcem na tomto pozemském světě, je to mé spirituální, zvířecí Já.
Vítej poutníče putující cestami internetovými.
Zde nenajdeš ničeho jiného, nežli tvorbu mé pokřivené mysli.
Nic víc, nic míň.
Jestliže nemáš zájmu čísti tvorbu mou, opusť tyto stránky, nebo si vážně poškodíš mozek
A komu se to nelíbí, nechť mi brejle políbí...
wkvdy-71371.jpg


Další mytologický okruh. Tentokrát mytologie starých obyvatel ledových zemí - Vikingů...

Ódin
Neoblomný, Jednooký
Toť málo z jeho jmen
Synem a nepřítelem je Loki

Valhallský vévoda
Císař světů devíti
Ne ledajaký pobuda

Atributů mnoho
Oštěp budiž příkladem
Okem platil runy
Jež nám jsou pokladem

V čase budoucím
Však věštba čeká
Přichází Ragnarök 
Fenrir z dálky štěká
 

Thór
Kladivem všehmotným
Hýbaje světem veškerým
Na hoře stojí Viking všemocný

Bleskem se šíří
Vzduch víří a vodu čeří
Čtyřrožstvo táhne vůz

Kam to vše zajde
Až na Ragnarök dojde?
Utichne hřmění
V propasti osamění?

Utichnou runy
Rozpraskají struny
Vážně kladivo mocné
V propasti zhasne? 

Loki
Proradný ten paskvil
Co bohem se zve
Zradí sestry, bratry své

Půlem obr, půlem bůh
Matkou koně osminohého
Ódinem pak osedlaného

Mstít pak bude se bohům
Když zradí je kvůli obrům
Jeho silný vztek
Pak potvrdí hadí skřek

Tančit v poli mrtvých
Jedním je ze snů (zatím) nenaplněných
Co není, však může brzy nastat
Až Ragnarök započne, mu bude srdce plesat
 

Hel
V hloubi Helheimu
Na trůnu slonovém
Na třetí čeká zimu

Krůpěje krve
Smáčejí tělo
Z nějž duši rve

V Podsvětí nestálém
V síry a ohňů objetí
Kde noc je ve dni celém
Kde žití je v zajetí

Hel čeká dále
V podsvětí
Ve svém z kostí sále
Kam slunce nesvítí

Ragnarök

I. zpěv
S řinčením zbrojí
Utichly věky
Obři se rojí
Množí se zmatky

Třetí zima souží lid
Heimdall touží
Na troubu svou zatroubit
(To brzy vyzkouší)

Dvé kozlí se řítí
Alejí mraků
Již není zbytí
Letí bez rozpaků

Slunce, Měsíc - sežráno vlky
Fenrir stuhu strhává
Již nezbývá čas na rozpaky
Osud karty rozdává

Konec se blíží
Je neodvratný
Kdo na boj shora shlíží?
Který bojovník je nejvíc statný?

Mnoho bohů - spousty jmen
Ragnarök je osudem
Nebude též jen zlý sen
Jeho tajemství je popudem

Jednoruký - Týr
Padl a krvácí
S hejnem Valkýr
Vědomí se vytrácí

Dál popisuje Stará Edda
Devíti světů mač
Nová Edda ptá se teda:
„Kdo proč padl a zač?"

Mezizpěv
S větrem z hor
Jako mor
Na vlny vypluje 
Z nehtů vor

„S námi stůj
Bratře můj
Spolu polezem'
V dračí slůj"

„Napni luk
Ani muk
Přeci nezdáš se
Být vykuk!"

Jasanu listí
Kdosi klestí
Devíti světům
Se tím mstí

Bozi válečníků
Vládci Berserků
Kteří jsou oděni
V koži vlků

Brakteát
Do rukou dát
Ten amulet brání
Ásů stát

Mraky z kostí
Špatnou věští
Budoucnost
Je-li zlo či štěstí

Bifröst padl
Jak květ svadl
Pod tíhou toho
Jenž naň nohu kladl

II. zpěv
Dřívější bitky dobra a zla
Mění se nyní v krvavou řež
Již přišel Thór o kozla
Jemu hrob staví coby vrutnou věž

Álfové též padají co setnutí
Světlí i tmaví
Obři světy hatí
Vraždy svoje slaví

Yggdrasilu zeleného kmen
Tou krvavou zhoubou
Nebyl nijak zasažen
Budiž mu to chloubou

Padli všichni
Shořel svět
Byli jasní
Zbylo pět

Dva Thóra synci
A Kladivo Otce
Jak on jsou velcí
Však méně silní přece

Mjollnir vrhnou v nebe klenbu
Pro věky ho tam usadí
Od severu dál i v dalekou Sábu
Putuje a bouře k dešti chýlí

Se syny Thóra a Mjollnirem
Zvládli lidé přežíti
On zdá se být mužem
Ona ženou zdá se býti

Slavme je a vzdejme jim čest
Že zachovali lid i bohů vládu
Že zvládli zatnout pěst
Že nového pokolení jsou správci sadu

Heimdall
Až třetí přejde zima
Až na poměry severu
Bude nepříznivé klima

Až Had vymrští své mocné tělo
Až zničen bude Bifröst
Pak varování by to chtělo

Varováním trouba budiž udělena
Zazvučí a se zachvěje
Pod mocného hvizdu mocí
Pak nechť se uklidí lid a s ním zvířena

Skrz zuby skloviny zlaté
Propustí vícero dechů
A sílu propůjčí 
Šesti stovek měchů

Yggdrasil
Zeleň obepíná listoví
A lidé, bozi - tvorové
Álfové vděčí světlí i tmaví

Studnic ze tří saje proudů
Věky do něj píší
Zanechají praskliny, počet mízy vředů

Jasan plodí všechny plody
Nevěříc jen zírám
Jak Iduna žití jablka
Myje v míse vody

Sídlem pánů ptačí říše
Jiné zvěře též
Vždyť v listech a dutinách
Příhodné jsou skrýše

Frey
Bratrem té je, co podobné má jméno
Kance má též zlatých štětin
A meč, jenž válčí sám
Takové má léno

Mocí jeho úroda vzklíčí
Květy rozvinou svůj šat
Vzlétnou k nebi ptáci
Kteří tak slastně křičí

K čemu však jemu meč?
K čemu jablka Iduny?
K čemu kanec štětin zlatých?
Padne v nízkou, tmavou kleč

Freya
Pátek jí i bratru zasvěcen
Též i roucho volavčí
To však k přežití nestačí
Jak věštba praví dávná

Nezbývá možností mnoho
Naposledy usrknout vína
A na zádech Hildisvína
Vyjet osudu vstříc

Nelze v poklidný věřit konec
Když už padnout v boji
Tak to něco stojí
Lvice půjde se bít

Co je lepší v mojí tvorbě?

Poezie (21 | 87%)
Próza (3 | 13%)

Jaký literární druh preferuješ při čtení?

Poezii (15 | 52%)
Prózu (10 | 34%)
Drama (4 | 14%)
Nikdo netvrdí, že se jednotlivé části nemohou rozšiřovat - stále mě napadají nové a nové nápady, které mohou zapadnout do jednotlivých sekcí. (Toto se jistě nevztahuje na Staré šuple - to by byla blbost...)
Dokonce nepopírám možnost vzniku plně nových sbírek...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one